DATTACA LABS

Persónuverndaryfirlýsing Dattaca Labs

 • Almennt

Dattaca Labs ehf., kt. 590515-3530, Grandagarði 16, 101 Reykjavík, (hér eftir „Dattaca Labs“, „fyrirtækið“, „við, „okkar“),er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf. Í þessari tilkynningu má sjá hvaða persónuupplýsingum Dattaca Labs safnar um einstaklinga og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað við geymum þær lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Dattaca Labs safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

 

 • Um hverja safnar fyrirtækið persónuupplýsingum?

Hjá Dattaca Labs fer fram fjölbreytt starfsemi og er fyrirtækinu nauðsynlegt að safna og vinna með persónuupplýsingar um mismunandi hópa einstaklinga. Þær persónuupplýsingar sem Dattaca Labs hefur undir höndum geta verið um starfsmenn fyrirtækisins, viðskiptavini, starfsmenn viðskiptavina, einstaklinga sem eru í samskiptum við viðskiptavini okkar og aðra þriðju aðila sem nauðsynlegt er að eiga samskipti við.

 

 • Hvaða persónuupplýsingum safnar Dattaca Labs um þig?

Dattaca Labs safnar ólíkum persónuupplýsingum um mismunandi hópa einstaklinga eftir því hvaða starfsemi fyrirtækisins er um að ræða. Undir öllum kringumstæðum leitast fyrirtækið við að safna einungis þeim persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar. Þær persónuupplýsingar sem við söfnum eru meðal annars eftirfarandi:

 • -Grunnupplýsingar um starfsmenn, til dæmis nafn, kennitala, heimili, netfang.
 • -Upplýsingar um starfsmenn viðskiptavina, til dæmis nafn, netfang, hvar viðkomandi starfar og samskiptasaga.
 • -Upplýsingar um þriðja aðila geta verið nafn, netfang og erindi beiðni, til dæmis vegna starfs okkar sem persónuverndarfulltrúa,

 

 • Af hverju safnar Dattaca Labs persónuupplýsingum um þig?

Tilgangurinn með söfnun upplýsinganna er að:

 • -Geta efnt samning, til dæmis við starfsmenn og viðskiptavini.
 • -Halda utan um samskipti við viðskiptavini.
 • -Gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins.
 • -Gæta að hagsmunum viðskiptavina.
 • -Uppfylla lagaskyldu.

 

 • Á hvaða lagagrundvelli vinnur fyrirtækið persónuupplýsingar um þig?

Dattaca Labs safnar og vinnur persónuupplýsingar á eftirfarandi lagagrundvelli:

 • -Samþykki þínu.
 • -Til að uppfylla samningsskyldu.
 • -Til að uppfylla lagaskyldu.
 • -Til að gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins.
 • -Til að gæta lögmætum hagsmunum viðskiptavina.

 

 • Hve lengi geymir fyrirtækið persónuupplýsingar um þig?

Dattaca Labs geymir persónuupplýsingar einungis í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa þær undir höndum. Þegar ekki er þörf fyrir að hafa persónuupplýsingar lengur undir höndum eyðir Dattaca Labs þeim með öruggum hætti.

 

 • Frá hverjum safnar Dattaca Labs upplýsingum um þig?

Dattaca Labs safnar yfirleitt persónuupplýsingum frá þér beint. Í ákveðnum tilvikum safnar fyrirtækið upplýsingum frá þriðja aðila. Í þeim tilfellum reynir Dattaca Labs eftir fremsta megni að upplýsa viðkomandi einstakling um það.

 

 • Hvenær miðlar Dattaca Labs þínum persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?

Dattaca Labs miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem eru ráðnir af fyrirtækinu til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir fyrirtækið vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Dattaca Labs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

 

Dattaca Labs miðlar einnig upplýsingum þegar skylda stendur til þess samkvæmt lögum, til dæmis vegna launagreiðslna, eða þegar það er nauðsynlegt til að gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins.

 

 • Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Dattaca Labs er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem staðsett eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Fyrirtækið gerir það ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

 

 • Öryggi persónuupplýsinga

Dattaca Labs hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar fyrirtækið að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

 

 • Réttindi þín

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga  nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. Þá nýtur þú einnig annarra réttinda, svo sem réttar til aðgangs að þínum gögnum, réttar til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum um þig verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar um þig og réttar til að flytja eigin gögn.

Hafa skal í huga réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

 

 • Samskiptaupplýsingar Dattaca Labs

Nafn: Dattaca Labs ehf..

Heimilisfang: Grandagarður 16, 101 Reykjavík.

Netfang: contact@dattcalabs.com

 

 • Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um hvernig Dattaca Labs meðhöndlar þínar persónuupplýsingar, þá eru þetta samskiptaupplýsingarnar hjá persónuverndarfulltrúanum okkar:

Netfang: dpo@dattacalabs.com

 

 • Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd

Dragir þú í efa að Dattaca Labs meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd.

 

 • Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt 27.08.2018 og verður næst endurskoðuð 27.08.2019.

 

Hér getur þú séð hvaða persónuupplýsingar Dattaca Labs vinnur um þig.